ประชุม มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ หน่วยบริการปฐมภูมิ ประชุม มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #501 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  ประชุมวิชาการ ฟ้่าใส

  ผู้นำเสนอ ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐสุดา หมันโส๊ะ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  กลุ่มงาน สุขศึกษา โรงพยาบาลสงขลา
  วันที่ประชม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 26-28 กุมภาพันธ์ 2563
  หน่วยงานผู้จัด เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย สถานที่ กรุงเทพมหานคร

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: ประชุม มหกรรมวิชาการฟ้าใส 2563
Your information: