ทิศทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ อื่น ๆ ทิศทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #327 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  กลุ่มงานรังสี กลุ่มภารกิจทุติ-ตติยภูมิ

  นายประพล แก้วคง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
  ผู้จัด สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ 19-20 ธันวาคม 2563 รร.บุรีศรีภู หาดใหญ่
  บทสรุป
  1. สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้รับผิดชอบการตรวจเครื่องวัดรังสีให้มีมาตรฐาน โดยส่งเครื่องวัดรังสีต่างๆไปให้ด้วยตนเอง และนัดรับภายใน 15 วัน
  2. นักรังสีได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี โดยไม่ต้องสอบขอใบอนุญาต(รอประกาศจากกระทรวง สาธารณสุข)
  3. การขออนุญาตใช้เครื่องกำเนิดรังสี(เครื่อง X-Ray) ในปี 2563 จะเปลี่ยนจากการขอจากสนง.ปรมาณูเพื่อสันติ เป็นการขอโดยยื่นผ่าน Web ของกระทรวงสาธารณสุข (รอประกาศอีกครั้ง)
  ข้อเสนอแนะการพัฒนา
  ศึกษาเรื่องการปรับเปลี่ยนการยื่นขอใบอนุญาตการใช้เครื่องมือ (การขออนุญาต 5 ปี/ครั้ง)

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: ทิศทางการพัฒนาระบบมาตรวิทยารังสีสู่มาตรฐานสากล
Your information: