การให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ เขต ๑๒ สงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ หน่วยบริการปฐมภูมิ การให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ เขต ๑๒ สงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #382 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  ผู้นำเสนอ : ชื่อ นางทัศนีย์ จันทบุรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
  หน่วยงานผู้จัด : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา
  วันที่ประชุม ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓
  สถานที่ : โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  การให้วัคซีนใหม่และการกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การให้วัคซีนใหม่ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและการกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญานานาชาติ เขต ๑๒ สงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Your information: