การอบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Care Manager)

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ หน่วยบริการปฐมภูมิ การอบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Care Manager)

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #333 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  -นางปานิสรา สิทธิคง
  -นางวิรารัตน์ นิลสวัสดิ์

  ผู้จัด ศูนย์อนามัยที่ 12 16-18 ธค. 2562 รร.คริสตัล หาดใหญ่

  บทสรุป

  ปี 2563 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ปี ราว 13 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งประเทศ
  ในปี 2583 คาดว่าเพิ่มเป็น 20.5 ล้านคน หรือ 32 %
  รูปแบบธุรกิจการดูแล ผสอ.ในประเทศไทย
  บ้านพักคนชรา (Residential Home)
  สถานบริการช่วยเหลือในการดำรงชีวิต (Assisted Living)
  สถานบริบาล (Nursing Home)
  สถานดูแลระยะยาใน รพ. ( Long-term Care Hospital)
  สถานดูแลระยะสุดท้าย (Hospice Care)
  ผู้จัดจึงจัดอบรมหลักสูตรนี้ เพื่อให้ CM พัมนาระบบการดูแล ผสอ.ระยะยาว และขับเคลื่อนการดำเนินงานในชุมชน

  ข้อเสนอแนะการพัฒนา
  พัฒนาระบบการดูแล ผสอ. ในชุมชน

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การอบรมหลักสูตรฟื้นฟูผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Care Manager)
Your information: