Songkhla Hospital

การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ หน่วยบริการปฐมภูมิ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #379 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563
  ผู้นำเสนอ : ชื่อ นางรุสมา บาฮะคีรี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
  หน่วยงาน : งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
  หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศบ.สต.)
  วันที่ประชุม ๒๒ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓
  สถานที่ : โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2563
Your information: