การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ อื่น ๆ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย

 • This topic is empty.
Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #488 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  เรื่อง : โครงX-Rayในโรงพยาบาล
  ผู้นำเสนอ : ชื่อ-สกุล นางธรธิดา เวชพิทักษ์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์
  กลุ่มงาน/ ฝ่าย/ ศูนย์/ หอ : รังสีวิทยา
  วันที่ประชุม/ อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน : 12 กุมภาพันธ์ 2563
  หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สงขลา
  สถานที่ : โรงแรมบี.พี.สมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย
Your information: