Songkhla Hospital

การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบเภสัชกรรม

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ เภสัชกรรม การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบเภสัชกรรม

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #329 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  นางสุจิตา กุลถวายพร
  ผู้จัด : สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 20 ธันวาคม2562
  สถานที่ : โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  วัตถุประสงค์ : เพื่อรับฟัง ความเห็นหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการตามราคากลางยาที่ผ่านมา โดยสร้างความเข้าใจกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการจัดซื้อยา
  สรุปประเด็นสำคัญ
  1.เรื่องการทำราคากลางสำหรับการจัดซื้อยาของภาครัฐ
  2.ราคากลางกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  3.ราคากลางกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศ
  4.ราคากลางกับการส่งเสริมการใช้ยาสามัญในโรงพยาบาลของรัฐ
  5.ข้อเสนอแนะต่อราคากลางและกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ข้อเสนอแนะการพัฒนา
  นำแนวคิดมาใช้ในการจัดการระบบการจัดซื้อยาในโรงพยาบาล

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบเภสัชกรรม
Your information: