การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบเภสัชกรรม

หน้าแรก Forums การจัดการเรียนรู้ เภสัชกรรม การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบเภสัชกรรม

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #328 Reply
  HRD SK Hospital
  Moderator

  นางสุจิตา กุลถวายพร
  ผู้จัด : กองบริหารการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ 12 ธันวาคม2562
  สถานที่ : ห้องประชุมอุทัย ชั้น 5 อาคาร 7 กองบริหารการสาธารณสุข ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

  สรุปประเด็นสำคัญ
  1.สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมที่ผ่านมาในปี 2562
  2.กรอบแนวทางการดำเนินงาน แผนพัฒนาระบบงานเภสัชกรรมปี 2563 โดยเฉพาะด้านอัตรากำลังและภาระงาน และทบทวนคำสั่งคณะกรรมการ CPOกระทรวงสาธารณสุข
  3.การขับเคลื่อน โดยความร่วมมือ ของ 3 ชมรม ได้แก่ ชมรมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ชมรมเภสัชกร โรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข และชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข
   
  ข้อเสนอแนะการพัฒนา
  นำแนวคิดมาใช้การบริหารและจัดองค์กรในกลุ่มงานเภสัชกรรม การพัฒนาด้านอัตรากำลังและภาระงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

Viewing 1 post (of 1 total)
Reply To: การประชุมคณะกรรมการพัฒนา ระบบเภสัชกรรม
Your information: